Vedtekter

Her finner du vedtektene for Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. Vedtektene er revidert 27. april 2022