Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum er en av eierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge, og vi bærer videre de stolte tradisjonene fra banken i vår region.

Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine egenkapitalbevis (aksjer) i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Vårt bidrag til samfunnsutvikling

0
fordelt på 553 gaver har blitt utdelt.
0
til idrett
0
til kultur
0
til humanitære formål
0
til friluftsliv
0
til stedsutvikling
0
til annet

Følg oss på Instagram