Logo og bilder

Her kan du laste ned vår logo i lavoppløselig format for web, eller høyoppløselig format for trykk.


Hvordan skrives navnet?

I løpende tekst, kontaktinformasjon og formelle sammenhenger skriver vi selskapets navn som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. Legg merke til at vi bruker stor B i SpareBank og at det er et mellomrom mellom SpareBank og 1-tallet, samt før Modum.

Ved omtale i forbindelse med gaveutdeling, der vi har gitt støtte, skal det skrives Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

I skriftlige tekster er det greit å bruke kortformen Sparebankstiftelsen etter at Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum er brukt først.