Valg til generalforsamling i
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

AVSLUTTET
Kundenes valg til generalforsamling 2024.

Kom med forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.
Generalforsamlingen består av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Modum som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

I 2024 skal det velges 5 faste medlemmer og 1 nytt varamedlem.

Slik fungerer valget:

Kunder med bostedsadresse i Modum-, Sigdal-, og Krødsherad kommune og som har vært kunde i SpareBank 1 Sørøst-Norge de siste 6 måneder før valget kan velges som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. For å stemme må du være over 18 år og være kunde i SpareBank 1 Sørøst-Norge med minimum kr. 500,- innestående på konto 31.12.2023.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater i perioden 2.februar til 15.februar.
Muligheten til å sende inn forslag er avsluttet. Avstemming kommer snart. 

Stem på stiftelsens hjemmeside i perioden 22.februar til og med 8.mars.


Basert på mottatte forslag, vil valgkomiteen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum fremme kandidater til generalforsamlingen. Listen vil bli publisert på Privat | SpareBank 1 Sørøst-Norge og Ny fane (sparebankstiftelsenmodum.no) ca. en uke før valget.


Valget foregår via stiftelsens hjemmeside i perioden.