Hvem kan søke om gave?

  • Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter eller drift av lag og foreninger i vårt lokalmiljø. Modum, Sigdal og Krødsherad
  • Søknadsfrist er 1.mai
  • Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret