Nesten 20 millioner er delt ut til lag og foreninger denne våren!

I god sparebanktradisjon deler Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum ut gaver til allmennyttige formål og prosjektgaver.

Stiftelsen får hvert år en betydelig del av SpareBank 1 Sørøst-Norge sitt overskudd som vi kan dele ut til gode formål i Modum, Sigdal og Krødsherad.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum har i løpet av denne våren delt ut gavemidler for til sammen nesten 20 millioner kroner til 130 lag og foreninger. Denne støtten går til avgjørende initiativ for aktivitetstilbudet i lokalmiljøet, stedsutvikling og til humanitære formål. Dette bidrar bredt til barn, unge og flere som er med i idrett, fysiske aktiviteter, friluftsliv, kunst, kultur og andre sosiale aktiviteter.

I løpet av det første halvåret har vi mottatt hele 170 søknader til små og store prosjekter. Spennende initiativ, spennende prosjekter, små og store. Utvelgelsen har ikke vært enkel!


Vi er så stolte av regionen vår og alle som står på hver eneste dag for å gjøre vårt lokalsamfunn til et enda bedre sted å bo og jobbe.

Kirsten H. T. Wassend

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

For oss som stiftelse er det viktig at vi har levende byer og bygder. Lokalmiljøet hadde ikke vært det samme uten de mange ildsjelene som jobber i lag og foreninger. Timevis med innsats og et fantastisk engasjement gir stor verdi for både barn og voksne. Aktiviteten til frivilligheten er helt sentral og mange steder limet i lokalsamfunnene.


Gaver til allmennyttige formål eller breddegaver


Alle lagene og foreningene med frivillige ildsjeler rundt omkring i regionen vår er avhengige av at utstyret deres fungerer, og at de har støtten de trenger. Derfor har vi en viktig post som er rettet mot støtte til allmennyttige formål eller breddegaver – rett og slett mange mindre gaver som går til ordinær drift av lag og foreninger.

Av de totalt 20 millioner kronene vi har delt ut i vårens søknadsrunde gikk nesten 5 millioner kroner til allmennyttige formål/breddegaver. Pengene går til alt fra innkjøp av drakter, fotballmål, grill, vedlikehold, konsertnoter, konserter etc. Kanskje ikke de aller største investeringene, men ofte et kjærkomment økonomisk bidrag for hvert enkelt lag eller forening.


Stiftelsen har sendt ut svar på mail til alle vårens søkere. 


En oversikt over tildeling av gaver finner du her: