TittelVIKERSUND VEL
KategoriStedsutvikling
Orgnr919961708
NavnVIKERSUND VEL
Sted
Om organisasjonenSøker er Vikersund Vel som ble stiftet i 1952. Vikersund Vel arbeider aktivt for at Vikersund og omegn skal være et stadig bedre sted å leve og bo. Vårt slag ord er; for stedets trivsel. Vikersund Vel har et stadig økende medlemstall, og har nå passert 300 medlemmer. Vi arbeider stadig med nye prosjekter, som ny handelsbrygge, belysning på Øya og velkomst tavle i Vikersund nord.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål
BeløpKR 100.000