TittelVIKERSUND PENSJONISTFORENING
KategoriHumanitært
Orgnr891351542
NavnVIKERSUND PENSJONISTFORENING
Sted
Om organisasjonenVikersund Pensjonistforening har 233 medlemmer og er tilsluttet Norges Pensjonistforbund. I tillegg til eldrepolitisk informasjon, legger foreningen vekt på et godt fellesskap. Mange av medlemmene er enslige og har behov for sosial kontakt. Foreningen har medlemsmøte en gang i måneden. Vi har som regel en form for underholdning/foredragsholdere, sosialt samvær med musikk og dans, samt matservering. I tillegg arrangeres dagsturer, en 4 dagers sommertur og julebord.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål
BeløpKR 25.000