TittelVIKERSUND IDRETTSFORENING
KategoriIdrett
Orgnr871515212
NavnVIKERSUND IDRETTSFORENING VIF-HUSET
Sted
Om organisasjonenVikersund IF driver idrettsaktiviteter for barn, unge og voksne innenfor en rekke områder: Fotball, håndball, volleyball, alpin- og snowboard, hopp, langrenn og Disc golf. I tillegg eier og drifter vi også flere idrettsanlegg; en langrenns- og rulleskiløype, flere fotballbaner , alpinheis m.alpin- og snowboardløype. I tilknytning til anleggene har vi også et stort klubbhus for hele foreningen, samt mindre klubbhus tilknyttet langrenn, alpint og fotball. En disc golf -bane er under arbeid. Hoppanlegget i Heggenåsen er organisert som egen stiftelse. Vikersund IF er organisert som et fleridrettslag, og gruppene har mye selvstendighet innen for sine område, mens Hovedstyret er overbygningen.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål
BeløpKR 200.000