TittelSnarumselva Elveierlag
KategoriFriluftsliv
Orgnr925008567
NavnSnarumselva elveierlag
StedVIKERSUND
Om organisasjonenSnarumselva Elveierlag er en sammenslutning av grunneiere til Snarumselva. Elveierlagets formål er å samle grunneierne i området (jfr. § 3) for i samarbeid å forvalte fiske, krepsefiske og jakt på and og gås. Elveierlaget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår arealdisponering, fritidsbebyggelse, friluftsliv, naturvernspørsmål, miljøforsøpling, båttrafikk og lignende. Elveierlaget skal arbeide for å bevare ressursene på lang sikt, og dessuten arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i Snarumselva.
ProsjektSøkt om støtte til allmennyttige formål.
BeløpKR 10.000