TittelSTIFTELSEN VIKERSUND MENIGHETS- SENTER
KategoriAnnet
Orgnr990645965
NavnSTIFTELSEN VIKERSUND MENIGHETS- SENTER
StedVIKERSUND
Om organisasjonenVikersund Menighetssenter er et mye benyttet senter for både gamle, ungdom og barn i Modum. Hver uke benyttes senteret av ca 200 personer ssom kommer sammen på babysang, korøverlser, fordrag, konfirmantundervisning, gudstjenester mm.
ProsjektSøkte om støtte til allmennyttige formål.
BeløpKR 15.000