TittelSMK-VIKING
KategoriKultur
Orgnr912596206
NavnSMK-VIKING
Sted
Om organisasjonenSMK-Viking er en musikkgruppe for voksne psykisk utviklingshemmede fra Sigdal, Modum og Krødsherrad. De er en undergruppe av Dissimilis Norge, og er en frivillig organisasjon. Vi har 25 medlemmer fra 18 år og opp til den eldste på 72 år. De øver en kveld i uken i Åmot kirke under ledelse av Stian Tveit. Musikalsk leder får lønn og dekket kjøreutgifter fra oss, da han bor i Sandefjord. Støttegruppen/ styret er ikke lønnet. SMK-Viking er en viktig aktivitet for medlemmene våre, som ellers ikke har mange fritidstilbud de kan delta på. De har utviklet et godt vennskap og samhold gjennom aktiviteten.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål
BeløpKR 50.000