TittelSØNDRE MODUM BYGDEKVINNELAG
KategoriStedsutvikling
Orgnr820160452
NavnSØNDRE MODUM BYGDEKVINNELAG
StedÅMOT
Om organisasjonenNorges bygdekvinnelag er en organisasjon som er er tilstede over hele landet og er opptatt av å ta vare på aktive bygdemiljøer og primærnæringer. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnene og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser. og bygger på demokrati og likeverd. Bygdekvinnelaget tar vare på og sprer kunnskap om norske mattradisjoner, skaper engasjement og samhold og finner fram til saker som engasjerer lokalsamfunnet. Vi i Søndre Modum bygdekvinnelag ønsker nå en "ny giv" med nyskapende og bærekraftige aktiviteter, gjenbruk som engasjerer unge i lokalsamfunnet.
ProsjektSøkte om støtte til allmennyttige formål.
BeløpKR 10.000