TittelNORDRE MODUM BYGDEKVINNELAG
KategoriHumanitært
Orgnr991557873
NavnNORDRE MODUM BYGDEKVINNELAG
StedVIKERSUND
Om organisasjonenNordre Modum Bygdekvinnelag er et lokallag av Norges Bygdekvinnelag. Laget har møter en gang hver måned, og engasjerer unge og eldre kvinner i Vikersundområdet. På møtene har det et vært aktuelle emner ved foredragsholdere, kurs i tradisjonshåndverk, hagevandring, gårdsbesøk eller vi har lært å orientere i skog og mark. Medlemmer har pyntet Heggen i forbindelse med høytider og konfirmasjoner.
ProsjektSøkte om støtte til allmennyttige formål.
BeløpKR 10.000