TittelMODUM SOKN
KategoriKultur
Orgnr976990161
NavnMODUM SOKN
StedÅMOT
Om organisasjonenSNARUM KIRKEUTVALG I bygda vår har vi 7 kirker som alle har et eget kirkeutvalg bestående av frivillige og en representant fra de ansatte. Kirkeutvalget har blant annet som oppgave å markere kirken som en naturlig del av nærmiljøet og være med på å skape et godt samarbeid med lokale foreninger, skole og barnehager. De har og i oppgave å være pådrivere til praktisk vedlikehold i og rundt kirkebygget. Snarum kirkeutvalg er opptatt av aktiviteten i og rundt kirken, og har et godt samarbeid med andre lokale lag i den delen av bygda om felles arrangementer.
ProsjektSøkte om støtte til nytt pianos. I Snarum kirke samles folk til festdager som dåp, konfirmasjoner og bryllup. Der møtes og folk for å ta en siste avskjed med sine i begravelser. Kirkerommet brukes og til kulturkvelder og konserter. Kirkeutvalget står da som arrangører og gjør dette på frivillig basis. Pianoet vi har i Snarum i dag er gammelt og slitt.
BeløpKR 70.000