TittelMODUM RØDE KORS
KategoriHumanitært
Orgnr979345305
NavnMODUM RØDE KORS
StedGEITHUS
Om organisasjonenRøde Kors jobber ut fra det mål at vi skal avdekke, hindre og lindre nød. I Modum har vi en lokalforening som driver kun på frivillighet. Vi har ulike aktiviteter innenfor omsorg og hjelpekorps, med omlag 50 frivillige. Først og fremst er vi en beredskapsorganisasjon som er forberedt på å gå raskt inn ved behov. Krigen i Ukraina medfører at vi omstiller oss raskt for å dekke behov.
ProsjektEtter at krigen brøt ut i Ukraina har Modum Røde Kors deltatt i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, kommunen og private initiativtakere for å bistå på ulike måter. Et av prosjektene vi samarbeider om er det private initiativet om å opprette en innsamlingssentral for klær og utstyr for flyktninger som er ventet til Modum. Frivilligsentralen og Flyktningtjenesten deltar også i prosjektet. Prosjektet har fått låne lokaler av Drammenshytta på Holemoen industriområde. Det legges i disse dager ned et enormt frivillig arbeid i innsamling, sortering og registrering. Prosjektet mangler nå hyller for å kunne presentere klær og utstyr på en verdig måte til flyktningene som kommer. Vi ønsker at sentralen skal være en hyggelig møteplass og tilgjengelig for de som trenger støtte. Prosjektet har egen side på FB: https://www.facebook.com/groups/686515342550974
BeløpKR 56.757