TittelMODUM HAGELAG
KategoriAnnet
Orgnr991220755
NavnMODUM HAGELAG
StedÅMOT
Om organisasjonenModum hagelag er lokallag av Det norske Hageselskap. Hageselskapet er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon, med formål å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Modum hagelag jobber med å dele kunnskap, inspirasjon og hageglede i Modum. Vi arrangerer foredrag, hagevandringer og praktiske møter med varierte hagerelaterte temaer, alle arrangementer er åpne for ALLE, både medlemmer og andre interesserte. Etter to år med restriksjoner og lite aktivitet, er programmet for 2022 fullt av aktiviteter for dyrkeglade i alle aldre.
ProsjektSøkte om støtte til allmennyttige formål.
BeløpKR 20.000