TittelMODUM BAD
KategoriAnnet
Orgnr970107592
NavnMODUM BAD
StedVIKERSUND
Om organisasjonenModum Bad er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Modum Bad behandler psykiske lidelser. Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har to poliklinikker – en i Vikersund og en traumepoliklinikk i Oslo. Det er også egne institutter for forskning og sjelesorg.
ProsjektForskningsprosjektet «psykisk helse før, under og etter kriser», ledet av Sverre Urnes Johnson, Asle Hoffart, Omid Ebrahimi og Marieke Helmich, har som siktemål å forstå hvordan voksne mennesker håndterer ulike kriser og katastrofer, herunder pandemi, økonomisk resesjon, klimaendringer, naturkatastrofer, krig, terror o.l. I tillegg ønsker vi å forstå hvor mye slike kriser koster samfunnet. Vi vet at mange av oss kan få kortvarige psykiske plager som følge av kriser, men for noen blir disse plagene langvarige. For andre så skaper ikke krisene noen endring i mental helse. Vi ønsker å forstå hva som opprettholder psykiske plager som følge av belastninger, men også hvilke grupper som eventuelt blir mest plaget og hva som er opprettholdende faktorer. For å kunne gjennomføre en slik studie så er det behov for å kartlegge deltagerne før, under og etter kriser, og for å fange opp aktuelle psykologiske mekanismer må mange av disse målingene foregå hyppig. I tillegg er det viktig å følge utvalget over tid. Vi skal bruke en app for å måle deltagerne, MPATH.
BeløpKR 200.000