TittelGIMLE GRENDEHUS
KategoriStedsutvikling
Orgnr996331237
NavnGIMLE GRENDEHUS
StedÅMOT
Om organisasjonenGimle grendehus er eid og drevet av innbyggerne på Vestre Spone. Gimle er det naturlige samlingspunktet på Vestre Spon og er til utleie for både de som bor på Vestre Spone og andre som har behov for et forsamlingshus til arrangementer som dåp, konfirmasjon, bryllup og andre store jubileer.
ProsjektBehov for tilskudd til ordinær drift av Gimle grendehus. På grunn av corona pandemien har det vært lite utleieaktivitet i 2021. Drift av Gimle grendehus baserer seg på dugnadsinnsats fra bygdefolket.
BeløpKR 15.000