TittelFORENINGEN GAMLE HALLINGDALSVEI
KategoriStedsutvikling
Orgnr924658819
NavnFORENINGEN GAMLE HALLINGDALSVEI
StedVIKERSUND
Om organisasjonenVeilaget Foreningen Gamle Hallingdalsvei har et styre på 7 personer, valgt blant grunneiere/oppsittere langs veistrekningen Snarumsveien til Morud bruk. Laget ble startet i 1995 med det formål å rehabilitere deler av eksisterende gamle Hallingdalsvei i kombinasjon med å bygge fem nye veitrasseer. Prosjektet bidrar til et bærekraftig lokalsamfunn i denne del av Modum Idag fremstår veien komplett og sammenhengende-ca 3,5 km, som en gang-sykkelvei og vei bygdemellom, parallelt med FV280. Arbeidet er utført mye på dugnad og med finansiell støtte fra Statens Vegvesen/Modum kommune/Buskerud Fylke.
ProsjektProsjektet er å asfaltere 730 meter med nybygget gangvei, fordelt på 4 separate traseer, Veien gjør det nå mulig å ferdes for myke trafikanter/sykkel, utenfor FV280, fra Morud Bruk-til Snarumsveien, derifra videre via gamleveien forbi Snarum kirke og videre inn på gang/sykkelvei nettet til Sysle skole, og videre til Vikersund. Vårt prosjekt er inne på Modum kommunes trafikksikkerhets plan. Det arbeides med å utbedre/bygge veiprosjektet videre langs med FV280, nordover fra Morud Bruk, mot Kløftefoss.
BeløpKR 359.000