TittelFAU ENGER SKOLE
KategoriAnnet
Orgnr820817052
NavnFAU ENGER SKOLE
Sted
Om organisasjonenEnger skole består av 235 elever , søknad om aktivitetsdag vil gjelde alle elever fra 1-7 klasse. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Enger barneskole består av ni foreldrerepresentanter. Vi samarbeider tett med skolen og har månedlige møter der rektor også deltar. FAU skal bidra til en trygg og god skole for alle. I hovedsak er oppgaven til FAU å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system, og bidra til et godt skolemiljø. En av FAUs mange hovedoppgaver er å aktivt medvirke til sosiale tiltak for elevene.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål/breddegaver
BeløpKR 50.000