TittelEIKER, MODUM OG SIGDAL FORSVARSFORENING
KategoriKultur
Orgnr920120342
NavnEIKER, MODUM OG SIGDAL FORSVARSFORENING
Sted
Om organisasjonenEiker, Modum og Sigdal forsvarsforening er en lokalavdeling av den landsomfattende Norges Forsvarsforening. Foreningen ble stiftet i 1886. Vår oppgave er å styrke befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre kunnskap, skape debatt og en forståelse for at det vi har er verdifullt. Vi søker å skape entusiasme, vilje til forsvar og en vilje til motstandskraft – både praktisk og mentalt. Vi arrangerer lokale foredrag om forsvarssaken for medlemmer og andre, arrangerer utflukter til aktuelle og historiske mål med tilknytning til forsvarssaken og minnestund 8. mai. Lokalforening er samarbeidspartner med kommunene i deres arbeid med veteranplanen.
ProsjektLokalforeningen har på dugnadsbasis i løpet av de siste årene gjenskapt to celle-hytter der hvor de originale hyttene lå under andre verdenskrig. Disse brukes til å anskueliggjøre for besøkende og etter hvert som det blir ferdigstilt, også for skoleklasser, for å lære dem om den lokale krigshistorien. # Stolt samarbeidspartner
BeløpKR 126.500