TittelDIABETESFORBUNDET MODUM
KategoriHumanitært
Orgnr991471499
NavnDIABETESFORBUNDET MODUM
Sted
Om organisasjonenDiabetesforbundet Modum er en ideell organisasjon som har som formål å formidle informasjon til personer som har diabetes, til helsearbeidere, helsepolitikere mm. Videre ønsker vi spesielt å støtte barn og unge slik at de kan delta på informasjonsmøter og -leirer de salv eller deres pårørende i størst mulig grad kan mestre sykdommens utfordringer. Vi ønsker også å støtte diabetesforskningen, - og samarbeide med lokalt helsepersonell for at kommunen skal være godt rustet når det gjelder utstyr som trengs for en god diabetesbehandling, Vi vil også dele våre personlige erfaringer, noe som er til hjelp for både behandlere og pasienter.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål/breddegaver
BeløpKR 25.000