TittelS0475 - BYGDEMUSIKKENS VENNER I KRØDSHERRAD OG OMEGN
KategoriKultur
Orgnr994413937
NavnBYGDEMUSIKKENS VENNER I KRØDSHERRAD OG OMEGN
Sted
Om organisasjonenBygdemusikkens venner i Krødsherad og omegn. Dette er en interesseorganisasjon for folk som er interessert i gammeldans, enten man spiller instrument, danser, synger eller bare ønsker å oppleve det sosiale gammeldansmiljøet. Bygdemusikkens venner arrangerer i hovedsak to gammeldanstreff i året, et hotelltreff i februar og Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen i Krødsherad ei helg i juni. I Bygdemusikkens Venner er det et styre som står for driften av foreningen. Alt foregår på frivillig basis og på dugnad.
ProsjektStøtte til allmennyttige formål/breddegave
BeløpKR 20.000