TittelØSTRE ÅMOT VEL
KategoriStedsutvikling
Orgnr927106485
NavnØSTRE ÅMOT VEL
StedÅMOT
Om organisasjonenØstre Åmot Velforening er en aktiv velforening som driver stedsutvikling i i den delen av Åmot om ligger øst for Drammenselva. Foreningen samarbeider med og er i aktiv- og løpende dialog med Modum kommune om store og små saker. Vi organiserer søppelplukking, forskjønning av utemiljøet i sentrum, deler ut byggeskikkpris, setter ut og holder i orden parkbenker, pynter i sentrum i forbindelse med høytider og spesielle hendelser der vi også sørger for flagging, pynter i gatene til jul, rydder turstier og administrerer turkasser, deltar i offentlige utvalg og mye annet. Den årlige driften finansieres gjennom frivillig medlemskontingent.
ProsjektSøkt om støtte til forskjønning og vedlikehold av utemiljø i og rundt Åmot sentrum.
BeløpKR 100.000