TittelØSTMODUM GRENDELAG
KategoriAnnet
Orgnr999135005
NavnØSTMODUM GRENDELAG
StedVIKERSUND
Om organisasjonenØst-Modum Grendelag er en forening på Øst-Modum som eier og drifter Fjordvåg Grendhus. Lagets formål er å arbeide for et aktivt grendemiljø, ta initiativ til ulike aktiviteter, arrangement mv. og sørge for at Fjordvåg blir brukt til beste for folk i bygda. Grendehuset leies ut til bygdefolk og andre, til ulike selskaper og arrangement. Fure Barnehage leier ved behov, og skoleklasser er også faste gjester på Fjordvåg. Lagets medlemskontingent består av "husstandsmedlemskap", dvs at 1 familie/husstand regnes som 1 medlem.
ProsjektSøkt om støtte til vedlikehold og oppgradering i forhold til belysning, oppvarming, og brannvarsling. Belysningen i lokalene er for dårlig, og må byttes ut. Varmeovnene er gamle og til dels ubrukelige og må byttes ut. Brannvarsling er det ikke i lokalene og må på plass.
BeløpKR 100.000