TittelÅMOT OG OMEGN FISKERFORENING
KategoriFriluftsliv
Orgnr994147552
NavnÅMOT OG OMEGN FISKERFORENING
StedÅMOT
Om organisasjonenÅmot og omegn Fiskerforening (ÅOFF) er en fiskerforening tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). ÅOFF organiserer fiske i Drammenselva på strekningen Døvikfoss-Kaggefoss/Gravfoss, og samarbeider med elveeierlaget i Kaggefoss og Embretsfoss om organisering av fiske fra Døvikfoss til Bergsjø. ÅOFF ble stiftet i 1944, og har i dag ca 100 medlemmer. Kjerneaktiviteten i foreningen er å tilrettelegge for fiske og friluftsliv langs Drammenselva. Foreningen har gjennom mangeårige innsats oppgradert og vedlikeholdt en betydelig del av turstien «Modum på langs», som går fra Søya eiendommen nedstrøms Døvikfoss i syd til Vikersund i nord.
ProsjektSøkt støtte til å bygge en gapahuk og utedo langs stien på vestsiden av elva oppstrøms Embretsfoss. Stedet der det ønskes å plassere gapahuken, er en godt brukt fiske- og badeplass. Etter flere års tilrettelegging, er det nå klart for en rundløype som går på begge sider av elva fra Gravfoss til Embretsfoss. Stisystemet blir mye brukt av turgåere og fisker. En ny gapahuk vil supplere huken som står ved Linnerudøra. Dette er en mye brukt rasteplass på den 9,5 km lange rundturen. Foreningen har ansvaret for fiskeoppsyn og tømming av søppel på strekningen. Vi har et godt samarbeid med elveeierlaget og parkvesenet i kommunen om driften og vedlikeholdet. Gapahuken vi ønsker å bygge vil være til fri benyttelse for de som ferdes langs elva. Huken vil også kunne bli et yndet tilbud for barnehager og skoler.
BeløpKR 50.000