TittelÅMOT OG OMEGN FISKERFORENING
KategoriFriluftsliv
Orgnr994147552
NavnÅMOT OG OMEGN FISKERFORENING
StedÅMOT
Om organisasjonenÅmot og omegn Fiskerforening (ÅOFF) er en fiskerforening tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). ÅOFF organiserer fiske i Drammenselva på strekningen Døvikfoss-Kaggefoss/Gravfoss, og samarbeider med elveeierlaget på Eiker om organisering av laksefiske fra Døvikfoss til Hellefoss. ÅOFF ble stiftet i 1944, og teller i dag 100 medlemmer. Kjerneaktiviteten i foreningen er å tilrettelegge for fiske og friluftsliv langs Drammenselva. Foreningen har gjennom mangeårige innsats oppgradert og vedlikeholdt en betydelig del av turstien «Modum på langs», som går fra Søya eiendommen nedstrøms Døvikfoss i syd til Vikersund i nord.
ProsjektSøkt om støtte til oppgradere av informasjonstavler langs Drammenselva. Det vektlegges å utforme enhetlig skiltmateriell som er værbestandig og lett leselig. Ønsker bl.a. å informere om fiskeregler og generelle opplysninger om strekningen og bruk av denne.
BeløpKR 15.000