Velkommen til Sparebankstiftelsen
SpareBank 1 Modum

Se vår fortelling om de små og store tingene som betyr mest i våre lokalsamfunn – Bli en del av historien du også!

Vårt mål er at vi hvert år skal gi midler til mange små og store prosjekter.

Kirsten Wassend

Daglig leder