Generalforsamling

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ, og består av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning avspeiler kundestrukturen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 


Generalforsamlingen har følgende sammensetning:

Medlemmer

 • Hermann Olslund (leder)
 • Kine Marie Dahl
 • Arild Fallan
 • Ingun Dalaker Øderud
 • Stig Hølen
 • Randi Raaen
 • Karsten Torgersen
 • Solveig Holm

Varamedlemmer

 • Eva-Kristine Hansen
 • Svein W. Paulsen
 • Tone BesserudStyret

Yngve Leren

Styreleder

Andreas Viljugrein

Styremedlem

Hanne Tuft

Styremedlem

Siv Hantho

Styremedlem

Anne Martine Kopland

Styremedlem

Ole Eivind Svendbye

Varamedlem

Kine Backe

Varamedlem

Administrasjon

Kirsten Helene T. Wassend

Daglig leder