Kan jeg søke om midler hele året?

Stiftelsen vil gjennomføre en åpen søknadsprosess to ganger i året. Den første tildelingen vil være årets hovedutdeling og foregå i første halvår. Der er alle invitert til å søke om gavemidler innenfor gjeldende tildelingskriterier. Den andre tildelingen vil gjennomføres i 2. halvår og i denne runden vil midler til større og mer spesifikke prosjekter prioriteres. I søknadsperiodene vil link til elektronisk søknadsskjema være åpen fra hjemmesiden og søknadsfrist er angitt.

Er sparebankstiftelsen en del av banken?

Stiftelsen er en uavhengig allmennyttig sparebankstiftelse som har til formål å være en langsiktig eier i SpareBank1 Modum. Stiftelsen skal også sikre videreføring av sparebanktradisjoner og kan dele ut deler av årlige overskudd til allmennyttige formål. Du finner mer informasjon under «Om oss» i menyen.

Hva skal til for at et prosjekt får støtte?

Stiftelsen prioriterer blant annet søknader som kommer barn og unge  til gode og har varig verdi. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet. Stiftelsen gir normalt ikke støtte til foreningers ordinær drift, herunder husleie og lønn. Du finner mer informasjon om stiftelsens retningslinjer under «Søk støtte» i menyen.

Skal jeg bruke et søknadsskjema?

Ja, du benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du under Søk støtte i søknadsperioden.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre, skal du få en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Informasjon om beslutning om innvilgelse eller avslag blir også sendt på e-post.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan du gjerne sende en forespørsel til  post@sparebankstiftelsenmodum så vil vi undersøke saken.

Når får jeg svar på søknaden?

Svar på søknaden vil normalt komme senest i løpet av 3-6 uker fra søknadsfristen, behandlingstiden kan variere utfra søknadsmengde.

Gir dere støtte til prosjekter uavhengig av geografi?

Nei, stiftelsen vil ta hensyn det området hvor stiftelsens verdier er bygget opp, primært kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.

Kan man søke sparebankstiftelsen om midler flere ganger?

Ja, man kan søke flere ganger, både til nye prosjekter og til tiltak som man tidligere har søkt støtte til.