TittelLøypeutvalget for Hovlandsfjell - Heståsfjellc
KategoriAnnet
Orgnr996391841
NavnLøypeutvalget for Hovlandsfjell-Heståsfjellc C/O Heggesjøveien
StedVIKERSUND
Om organisasjonenLøypeutvalget for Hovlandsfjell/ Heståsfjell Løypeutvalget er organisert ut fra skogsbilveiene Heggesjøveien- Elgtjernveien og er basert på ren idealisme. Løypeutvalget er frivillig arbeide og med bruk av eget utstyr som snøskotere, motorsager/ ryddesager. Løypeutvalget får kjøregodtgjørelse fra MK for løypekjøring. Dette dekker kun løpende driftsutgifter. Inntekter til utvalget ut over tilskudd fra MK går til kjøp av løypepreparerings- løyperyddingsutstyr og vedlikeholdskostnader/ reparasjoner av utstyr. Vedlikehold, reparasjoner og øvrige utgifter av snøskutere holdes av den enkelte skutereier.
ProsjektSøkte om midler til kjøp av en kompaktor for å øke kvaliteten på skiløypene
BeløpKR 43.750