TittelEGGEDAL TURLAG
KategoriFriluftsliv
Orgnr999027725
NavnEGGEDAL TURLAG
StedEGGEDAL
Om organisasjonenEggedal Turlag er en frivillig organisasjon som skal tilrettelegge for ski- og turglede, friluftsliv og naturopplevelser gjennom hele året. Turlaget sitt virkeområde er i Eggedalsfjellet (Eggedal Vestfjell, Haglebu og omegn, Tempelseter og omegn og Djupsjøen og omegn). Turlagets formål er også å vedlikeholde og drive ski- og turveier. All kontingent skal føres tilbake til løyper og stier i området. Turlaget er uten økonomisk formål. En stadig viktigere del av turlaget sitt virke er å motivere for friluftsliv på sommeren gjennom å tilrettelegge og gjøre eksiterende stier og løyper mer tilgjengelig for et bredt publikum. Turstien rundt Haglebuvannet og Istjern og sykkelsti på Tempelseter er gode eksempler på dette.
ProsjektDet søkes om midler til utbedring av stien til Haglebunatten 1278moh. Haglebunatten er en av de meste besøkte toppene i området. Stien er svært slitt og erosjonsutsatt. Det er stadig økende antall besøkende på denne stien og det haster å gjøre tiltak som vil hindre videre erosjon. Det mest utsatte partier er delen opp til Snøfonntjern. Det er planen å legge heller/steiner på store deler av denne strekningen, og vil bli bygget i et evighetsperspektiv. Eggedal Turlag ønsker med dette tiltaket å bidra til å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen i alle aldre både i nåværende og kommende generasjoner. Slik økt tilrettelegging vil stimulere til mer fysisk aktivitet som igjen bidrar til økt folkehelse.
BeløpKR 100.000