TittelDYKKERKLUBB MODUM
KategoriIdrett
Orgnr919331151
NavnDYKKERKLUBB MODUM
StedGEITHUS
Om organisasjonenDykkerklubb Modum - Nøkken Dykkeklubb, driver med Fridykking og apparat-dykking. Vi tar inn medlemmer fra 14 år og oppover. Vi oppfordrer også mennesker med ulike former for funksjonshemming til å prøve dykking. Av aktivitet kan vi nevne Dykkerturer i klubbregi, Rydding av søppel i Tyrifjorden, Bergsjø og nå sist Drammenselven . Vi bistår med sikkerhet i vannet når kommunen/næringslivet trenger dette. (tilstelninger, flom, osv). I tillegg er klubben en ressurs i forholdt til redning og søk, og har således en viktig beredskapsfunksjon i bygda. jo flere medlemmer og bedre utstyr, desto viktigere er vi.
ProsjektKlubben ønsker å skaffe to komplette sett med dykkerutstyr. Ved å kunne tilby utlån av utstyr, vil terskelen for å ta kurs og dykkersertifikat, blir langt mindre.
BeløpKR 70.000