TittelÅMOT IDRETTSFORENING Sundbybakken
KategoriIdrett
Orgnr971312564
NavnÅMOT IDRETTSFORENING
StedÅMOT
Om organisasjonenÅmot idrettsforening drifter og eier en alpinbakke, Sundbybakken. Sundbybakken brukes av barn i barneskolealder, noen også yngre brukere, og det er et svært populært lavterskeltilbud der vi har åpnet mandag, onsdag og fredag hver uke i skisesongen. Heiskortet koster kr 40,- pr kveld. Ivrige foreldre, besteforeldre, søsken og venner stiller flittig opp, og det er stor stemning med fyr i bålpannen og mye annet gøy. I tillegg er Enger skole bruker av bakken, men dette foregår på dagtid og i skoletiden.
ProsjektSøkt om støtte til nytt lys i Sundbybakken. Alpingruppa i Åmot idrettsforening ønsker å skifte ut lys i lysmastene i vår slalåmbakke i Sundbyen, montere et ekstra lyspunkt på toppen av bakken der barna går av skitrekket, et ekstra lyspunkt i skråningen i bakken som i dag er uopplyst, og de ønsker i tillegg å rydde opp og planere i området rundt parkeringsplassen og rundt den nye og flotte gapahuk. Sikkerhet er viktig i skibakke, og det er vanskelig å følge med på området der barna går av skitrekket på toppen av bakken siden dette området i dag er uopplyst.. Et godt lys ville vært til stor hjelp for ytterligere å bedre sikkerheten på denne kritiske delen av bakken. Det er i dag tre lyktestolper med halogenlamper, og disse lampene gir ikke lenger optimalt lys. En oppgradering til LED-lys i disse stolpene hadde gitt skikjørere en tryggere kveld i vår bakke, også vesentlige lavere strømutgifter samt at det ville ha blitt et enda mer miljøvennlig anlegg. Mange av barna kjører i skråningen i bakken, vi ønsker å belyse dette området med ekstra lys. Her må det graves en kabelgrøft på ca 30m.
BeløpKR 140.000