Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum gir 1.500.000,- til et nytt og miljøvennlig kunstgressanlegg på Rolighetsmoen

Med gaven fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum har Geithus IL og Modum FK fått et viktig bidrag som er med på å muliggjøre drømmen om et miljøvennlig fotballanlegg. Klubbene ønsker også å utvide spilleflaten slik at det kan bli plass til flere mini-baner for de aller yngste. De ønsker å legge til rette for at barn og unge har en meningsfylt fritid, noe vi har sett masse av allerede.


1.500.000 fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

Tusen takk for verdifullt bidrag til bygging av det flotte kunstgressanlegget på Rolighetsmoen! Anlegget har vært en eneste stor suksesshistorie som har tilfredsstilt alle våre ønsker, og som ikke minst har ført til masse god ny aktivitet, både i Geithus IL , i Modum FK og i Modum generelt.

Rolighetsmoen har blitt et møtepunkt; for spillere, trenere, ledere og fotballinteresserte.

Dette anlegget har ført til oppblomstring i Geithus IL og for Modum FK har Rolighetsmoen hatt en enorm samlende effekt.

Ronny Blekkan

Leder Geithus IL fotballgruppe

Stor aktivitetsøkning og møteplass

Etter cirka to måneders drift har Geithus IL fått sving på sitt fotballtilbud igjen. Mange små strømmer til banen, men også de store. Det er startet et eget G 19-lag med kjempestor interesse, faktisk med venteliste for å få plass til å være med. Og fra neste sesong vil Geithus IL igjen stille med et seniorlag, noe klubben ikke har hatt på mange år.

Det er null tvil om at oppblomstringen i Geithus IL skyldes det flotte baneanlegget, et gress en kan benytte i alle typer vær uten å måtte stenge banen, samt en gressmatte som gjør det ekstra fristende å bedrive sunn aktivitet. Alle spillere «elsker» det nye banedekke som er valgt. Ønsket er også at kunstgressbanen på Rolighetsmoen skal bli en visningsbane for miljøvennlighet for fotball-Norge.


Hver dag samles flere på dagtid, og hver tirsdag er det pensjonisttreff.