Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum støtter Åmot Idrettsforening og Sundbybakken med 140.000 kr til oppgradering av bakken!

Sundbybakken er en liten alpinbakke som driftes av Åmot Idrettsforening. Bakken brukes av familier og barn i barneskolealder. Dette er et svært populært lavterskeltilbud til de minste barna og deres familier. Skoler i nærområdet bruker også bakken flittig til skilek og aking.


Alpingruppa har hatt et ønske om å bedre sikkerheten i bakken for barn og unge brukere av bakken, samt gi foreldre og heisvakter en bedre oversikt over all aktivitet i bakken.

Gavemidlene skal brukes til å oppgradere lysforholdene, oppgradere varmestua og rydde og planere i området rundt parkeringsplassen og gapahuken. Alpingruppa har også anskaffet seg en beitepusser som klipper vegetasjonen helt kort. Da er det ikke behov for like mye snø og muligheten til å ta i bruk bakken tidligere er stor

Stor takk til Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum som gir gaver som bidrar til positiv utvikling i lokalsamfunnet

Petter Tangen

Åmot Idrettsforening

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum er stolt bidragsyter til Åmot Idrettsforening og Sundbybakken. Vi ønsker de lykke til med å skape en enda bedre og sikker bakke der alle skiglade barn og voksne kan leke sammen på ski!