Forvaltning av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modums verdier


Egenkapitalbevis i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum eier pr. oktober 2022 18,4 mill. egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Dette utgjør 13,2 % av egenkapitalbevisene i banken. I stiftelsens regnskap vil verdien av disse være oppført til 987,5 mill. kroner. Egenkapitalbevisene er registrert i VPS og notert på børs.


Stiftelsens styre har fastsatt hvordan eierskapet i banken skal forvaltes. I henhold til stiftelsens vedtektsfestede formål skal stiftelsen utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 


Eierstyring

Stiftelsen er representert i SpareBank 1 Sørøst-Norge representantskap med 1 representant.