Barnehjelpen i Modum – En viktig #julegiver

Modum Røde Kors gjør mange gode og viktige ting i vårt lokalsamfunn. Èn av de kanskje viktigste bidragsyterne er Barnehjelpen som hvert år hjelper mange familier som trenger det i julehøytiden.


Du tenker kanskje på Røde Kors som de som hjelper deg dersom du er ute for en ulykke, som deltar i søk og redning og som de som er til stede når det er fotballcup eller andre arrangementer med store folkemengder. Der er de også, noe som er kjempebra, men i tillegg er det en liten gjeng på 5 frivillige som også driver Barnehjelpen Modum.


En av pådriverne og primus motor for dette arbeidet er Birgith Plant. Hun har vært medlem i Modum Røde Kors i over 40 år og er med dette æresmedlem. Hennes hjerte brenner for å hjelpe andre og spesielt de som har litt andre behov og som ikke har så store ressurser privat.

Hvert år er høytidene skrekken for mange familier, og ekstra ille er det i år, med økte levekostnader og dermed ekstra høye utgifter.

Birgith Plant

Æresmedlem Modum Røde Kors

-Hvert år er høytidene skrekken for mange familier, og ekstra ille er det i år, med økte leve kostnader og dermed ekstra høye utgifter. I år pakker derfor Barnehjelpen Modum nærmere 100 store esker med deilig julemat til de som trenger det mest, kan Birgith entusiastisk fortelle med Dansk aksent.


Med god støtte og gaver fra lokalt næringsliv, lokal matbutikk og lag og foreninger som bidrar, er dette mulig, og i år er behovet større enn noen gang.


-Det er klart at julehøytiden er ekstra spesiell, og med de unge sine forventninger, som gjerne er skapt i media og i sosiale medier, så er det ekstra tøft for foreldre og foresatte som kanskje ikke har nødvendig inntekt, og som i tillegg har andre utfordringer å stri med, kan Birigith fortelle med en alvorlig mine.


Derfor har Barnehjelpen Modum i år økt verdien på innholdet i matkassen med 20%, i tillegg til at alle får et gavekort på tilsvarende beløp som det kan kjøpes julegaver for i Modum. Julematen er ferskvare, og vi blir med når det skal pakkes esker på Spar nærmere jul. Følg med!


Har du lyst til å være en #Julegiver? Les mer om konseptet her.